Makerkoffer Formatioun

An dëser Formatioun léiert dir déi 3 Makerkoffer kennen: Coding, Wearables an Elektronik. Dir kritt dee Makerkoffer erkläert a wéi d'Aktivitéite kënnen ofgehale ginn.

All d'Aktivitéiten si fir Kanner ab 8 Joer entwéckelt ginn wou sie nei Kompetenze léiere kënnen.

Dës Formatioun riicht sech un Educateuren déi an enger Maison relais schaffen. Dir braucht keng Virkenntnesser, just Virwëtz an Interessi.

D'Formatioun fënnt den 10. Juli vun 9 bis 17h (mat enger Paus vun enger Stonn) am Makerspace am Forum Geesseknäppchen statt.

 

Mellt iech hei un!

Bei weider Froen, kënnt dir op den 247-86486 uruffen oder e Mail op

maachen.