Makerfest@Jugendhaus

Vum 7. bis 12. Dezember kënnen Jonker an verschiddenen Jugendhaiser Workshops zu Themen wéi 3D Drock, Bitzen, Logo Design an villem méi maachen.

Wou?

Maison de Jeunes Bertrange

Maison de Jeunes Woodstock, Bereldange

Jugendtreff Déifferdang

Jugendwave, Réimech

Jugendzentrum am Quartier, Lëtzebuerg

Nordstadjugendhaus Ettelbréck

Jugendhaus Rëmeleng

Jugendhaus Mutfert an Jugendtreff Norden zesummen mam Lycée Edward Steichen